Forestillingen Barabaig! er formmessig basert på tanzanianske teater/ dansetradisjoner, akrobatikk, sang, musikk og dialog, og har hiv/aids som tema.

En dag de to små guttene Soroji og Bargheida leker i landsbyen, får de øye på en ånd som sier at noen i familien kommer til å dø. Under sine undersøkelser av hva dette betyr, møter de forskjellige mennesker som gjennom dans, sang og akrobatikk forteller dem hvordan de skal forholde seg til den mystiske sykdommen AIDS. Forestillingen behandler et alvorlig tema, men er en spektakulær og spennende reise gjennom det tanzanianske landsbylivet anno 2008.

Barabaig! ble spilt med dialoger på engelsk i Norge. Danser og ritualer ble framført på de stammespråkene hvor de har sin opprinnelse.
Budskapet i forestillingen er at livet er en fantastisk gave, men man må beskytte seg mot farer for å overleve. Forestillingen Barabaig! er laget slik at den kan spilles både i Tanzania og Norge. Tumaini Groups suksess i Norge, har i betydelig grad bidratt til å øke interessen for Tumaini Group og Barabaig! også i Tanzania.

 Barabaig- program

Barabaig! ble spilt på tre store turnéer i Norge i 2004, 2005 og 2008 med til sammen 85 forestillinger. Tumaini Group ble overalt møtt med entusiastisk jubel!

Bakgrunn

Aids-epidemien har nådd de avsidesliggende områdene i Mbulu District i Manyara Region, som befolkes av nomadestammen barabaigene. Denne folkegruppa består av ca. 30 000 mennesker som hovedsakelig livnærer seg av kvegdrift, og som lever svært tradisjonelt. Få barabaiger kan for eksempel lese og skrive, det praktiseres polygami, og de er ytterst skeptiske til direktiver fra regjeringen, som tidligere blant annet har tatt fra dem deres beste beiteområder. Det er ikke vanskelig å se at aids- epidemien kan få katastrofale følger for barabaig- folket.

Medvirkende

Manus: Bjørn-Erik Hanssen
Regi/ dramaturgi: Elin Hassel Iversen
Kostymer/ scenografi: Nina Gjølgasæther
Lys: Nils Christian Hamsund Boberg
Oversettelse: Habiba Rajabu
Produsent: Andre Akt

Dansere/ akrobater/ musikere:

Flatei Gregory Massay, Lucian Theobald Ngaire, Maganga Singida Neema, Juma Isa Hasani, Juma Ally Chilongozi, Agustino Laurian Baran, Anton Pantaleo Qamunga, Daniel John Aytoo, Anaeli Kaaya Anaeli, Martha Abdala Kiyungi, Halima Haruni Sultani, Paulina Eliya Deemay, Agatha Jonathan Kasaza, Daudi Salustina Darabe og Paschal Johnstone Mlanzi

Workshops i Norge

Tanzania har 125 stammer og hver stamme har sin egen trommedans (ngoma). Tumaini Group ved gruppas ledere, Flatei Gregory Massay og Lucian Theobald Ngaire, underviste ved en rekke workshops i ngoma (trommedans) og akrobatikk her i Norge.

På slutten av hver Workshop blir det satt sammen et lite program av det som er gjennomgått, og dette vises som en miniforestilling for andre som tilfeldigvis er i nærheten.

Tilbakemeldinger vi har fått er gjennomgående preget av glede og positive overraskelser. Klarest kom dette til uttrykk på SEVO, Senter for Voksenopplæring i Trondheim, hvor mange voksne innvandrerelever studerer. Her utløste Tumaini Groups besøk innestengte følelser og frustrasjoner, men frustrasjonene kom ut i form av danseglede og økt selvtillit. Tumaini Group gjorde i følge lærerne mer med elevene på 1 dag enn undervisningen ellers i flere uker.

Et annet eksempel fra Leknes på Vestvågøy, var at en danseelev, som av læreren ble beskrevet som ”et stort talent, men altfor engstelig til å stå fram for alvor” i løpet av et par timer torde gjøre fysiske øvelser hun aldri før hadde prøvd og underveis i workshop’en framstod med ny selvtillit.
Det er også dette som er kjernen i Tumaini Groups aktiviteter: Å øke deltagernes selvtillit og selvfølelse gjennom fysisk aktivitet og dans. Dette fungerer i like høy grad i Norge som i Tanzania.