Danse- og akrobatikkforestilling med Tumaini Group fra Tanzania

Hva er det som skjer når ett menneske får tilgang til ressurser de andre medlemmene av samfunnet ikke kjenner til, ressurser som egentlig tilhører fellesskapet og ikke enkeltindividet? Hva skjer når ett menneske i lokalsamfunnet raskt slår seg opp, og resten av samfunnet blir værende i fattigdom?

Trangen til gods og gull, slik den framstilles i myter og eventyr hos Iraqw-folket i det nordlige Tanzania, er utgangspunktet for historien. De fleste av Tumaini Groups medlemmer tilhører folkegruppen Iraqw, og er godt kjent med lokale eventyr, sang- og mytetradisjoner.
I forestillingen Maji Maji/Det Magiske Vannet følger vi Iraqw-folket fra dets begynnelse til moderne tid, symbolisert gjennom paret Simboya & Arii og etter hvert også sønnen deres, Amo.
Vi møter dem når de skapes av solguden Loaa, og følger dem gjennom kampen for tilværelsen, mot tørke og ytre trusler. Sentralt i handlingen står alltid vannet, som en livgivende kraft. Men i vannet bor også Netlangw, vanndjevelen, som truer med ødeleggelse og død.

 

Gjennom list og hardt arbeid, lykkes det Simboya å få Arii til kone. Han må gjennom harde prøvelser, ikke minst må han skaffe nok kapital til å betale brudeprisen.
Simboya og Arii bygger seg et eget hjem og får sønnen Amo. Nye utfordringer møter Simboya og Iraqw-folket når Simboya fi nner diamanter på folkets tradisjonelle beiteområder, og inviterer Det Store Selskapet til å utnytte forekomstene. Her tar vi konfl iktene over til moderne tid. Simboya & Arii må velge om de skal skape utvikling kun for å nyte godt av den selv, eller om de skal få med hele landsbyen, slik at alle får det bedre.

Program og bakgrunnsmateriale til Maji Maji

Program Maji Maji
The girl who escaped from Ama Irmi
Iso the poor man

Medvirkende

Manus: Bjørn-Erik Hanssen samarbeid med Tumaini Group
Regi/dramaturgi: Elin Hassel Iversen
Kostymer/scenografi: Nina Gjølgasæther
Lysdesign: Nils Christian Hamsund Boberg
Plakat: Audun Eriksen, Nina Gjølgasæther
Foto: Thor Nielsen
Produsent: Andre Akt
Dansere, akrobater, skuespillere, musikere:
Flatei Gregory Massay
Lucian Theobald Ngaire
Augustino Laurian Baran
Daudi Salustian Darabe
Daniel John Aytoo
Joseph Edward Qambesh
Haji Abdallah Njomo
Antony Panthaleo Kamunga
Paschal Johnstone Mlanzi
Maganga Singida Neema
Paskali Emanuel Hhayuma
Selleman Abubakari Ringo
David Emanuel Hhayuma
Happiness Peter Kulwa Majige
Halima Harun Sultan
Martha Abdalah Kiyungi
Winifrida Godlizen Massay