Musikk-forestillingen har utgangspunkt i påskebudskapet, og er inspirert av evangeliet etter Maria Magdalena. Deler av Det Nye Testamentet, deler av apokryfene og deler av Det Gamle Testamentet har også vært inspirasjonskilder.

Evangeliet etter Maria Magdalena stammer fra det andre århundre og eksisterer kun som fragmenter. Evangeliet gir en annen fremstilling av Maria Magdalena enn den vi tradisjonelt kjenner. Evangeliet skildrer møtet og samtalen mellom Maria Magdalena og Jesus Kristus etter Jesu oppstandelse. Evangeliet har et filosofisk preg og en poesi vi føler flere bør få ta del i.

Historien om Jesu siste dager er svært dramatisk og det må ha vært utfordrende for de menneskene som sto ham nærmest å oppleve alle følelser, stemninger og utryggheten.

Manus har fått sin egen kunstneriske selvstendige form, hvor det store kretsløp i både natur og ånd danner basis for forståelsen av det å være menneske. Vi har forsøkt gjennom både tekst og musikk å sette fokus på enkeltmenneskets følelser. Samtidig er det også gitt rom for bønn og samhørighet, samt den store folkemassens og makthavernes dramatiske rolle.

Sangen etter Maria ble fremført i Nidarosdomen i påsken 2001.

 
Sangere: Ingunn Solem, Kari Rueslåtten, Marit Tingstad Husby

Medvirkende

Manus og regi: Elin Hassel Iversen
Musikk: Heidi Husby
Kostymer: Camilla Lilleengen
Scenografi: Stig Meidell Johansen
Produsent: Andre Akt

Rolleliste
Jesus: Stephen Brandt-Hansen
Maria Magdalena: Kari Rueslåtten
Maria, Jesu mor: Ingunn Solem
Maria, Jesu mors søster: Marit Tingstad Husby
Kaifas, Josef fra Arimatea: Øyvind Brandtzæg

Kor/ disipler/ prester
Geir Arne Andreassen, Kyrre Myrbostad, Hermund Fjær, Eivind Sivertsen, Jon Magne Johansen, Anders Romøren, Stian Grønbeck, Hans Ulvang, Ola G. Lein, Bjørn Sundseth, Jarle Vingsand, Grete Lunden, Nina Sæther Christoffersen, Gøril Nærup, Randi Wollan, Anne Grete Nyseter, Siri Waagen Evensen, Tone Bjørsvik, Wenche Vist, Siri Christine Størseth, Niki Mæhle

Orgel: Heidi Husby
Perkusjon: Henrik Madsen, Håvard Solum
Fløyte: Marthe Belsvik

Produksjonsleder: Stig Meidell Johansen
Lysdesign: Sune Schjelderup
Sømleder: Mary Berg
Sømmersker: Lisa Sand, Liv Hogstad, Eva Danielsen, Elin Gravås, Maria Husby, Wenche Bones, Anne Elisabeth Hassel, Bjørg Knutsen, Veslemøy Lilleengen

Hår, sminke: Elin Kristensen
PR: Ingunn Moslet, Lillian Uran Todnem
Plakat, program: Roger Åsegg
Lysteknikere: Torstein Grønningen, Jon Erik Larsen, Eirik Haugnes
Rekvisitter: Stig Meidell Johansen, Kenneth Laugen
Stab i Nidarosdomen: Trine Berntsen, Turid A.M. Johansen,Britt Krigsstrøm, Trude Warnes, Ola Sand, Helge Gravås, Olav Husby, Jan Husby, Svein Georg Mogseth, Torbjørn Krigsstrøm, Tom Møbius, Lisa Sand